Tư vấn Pháp luật thường xuyên

Bạn tập trung phát triển kinh doanh, TLT Legal sẽ hỗ trợ pháp lý thông qua dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên.

CÔNG TY LUẬT TLT – LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Chúng tôi hiểu rằng, trong quá trình hoạt động kinh doanh, khách hàng luôn đối mặt nhiều khó khăn và thách thức từ phía các đối thủ cạnh tranh, cùng các rắc rối pháp lý phức tạp. Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề pháp lý để khách hàng tập trung vào vấn đề kinh doanh của mình. Vì vậy, TLT Legal cung cấp dịch vụ luật sư nội bộ nhằm có thể giúp khách hàng có sự ổn định về công tác pháp lý. Chúng tôi sẽ đóng vai trò như một phòng pháp chế trong doanh nghiệp của khách hàng.

Với dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của TLT Legal, khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý với chi phí hợp lý hơn so với việc thuê luật sư cho từng vụ việc cụ thể khi có phát sinh hoặc việc xây dựng một phòng pháp chế nội bộ.

Dịch vụ luât sư nội bộ của chúng tôi gồm:

  • Soạn thảo, xem xét, đưa ra đánh giá, đề xuất giải pháp liên quan đến các loại thỏa thuận, hợp đồng và các giao dịch khác với đối tác;
  • Tư vấn các vấn đề về lao động, thuế, thương mại, quản trị doanh nghiệp;
  • Soạn thảo, đánh giá các tài liệu, sổ tay, quy chế nội bộ;
  • Tham gia họp, soạn thảo biên bản họp, nghị quyết của công ty;
  • Tư vấn cơ cấu, tái cơ cấu, tổ chức lại, chuyển đổi doanh nghiệp;
  • Xem xét, đưa ra đánh giá, đề xuất các vấn đề về tài chính, phương án đầu tư, kế hoạch kinh doanh;
  • Tham gia đàm phán, ký kết giao dịch, thỏa thuận hay tranh chấp.

Để được tư vấn, hỗ trợ và tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi qua:

CÔNG TY LUẬT TLT – LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

0862 667736