Giải Quyết Tranh Chấp

TLT Legal sẽ đại diện, cử luật sư để đàm phán, thương lượng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trọng tài thương mại hoặc tòa án.

CÔNG TY LUẬT TLT – LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại là một thế mạnh của TLT Legal. Do chúng tôi thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nên chúng tôi có hiểu biết toàn diện và sâu sắc các khía cạnh của pháp luật hợp đồng và thương mại.

Dịch vụ của chúng tôi không chỉ giới hạn trong việc dàn xếp, giải quyết tranh chấp, chúng tôi còn tư vấn cho khách hàng các cơ chế để ngăn ngừa tranh chấp có thể sảy ra và giảm tối đa thiệt hại tiềm tàng khi thực hiện giao dịch.

Trong quá trình hành nghề, TLT Legal đã tư vấn và cử luật sư bảo vệ cho nhiều khách hàng trong các vụ kiện tụng tại tòa án và trọng tài thương mại.

Thế mạnh của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đầu tư;
  • Tư vấn soạn thảo các loại công văn phúc đáp để giải quyết tranh chấp;
  • Tư vấn, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng, hòa giải tranh chấp;
  • Thiết lập hồ sơ đưa tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài thương mại hoặc tòa án;
  • Đại diện, cử luật sư bảo vệ quyền lợi khách hàng tại trọng tài thương mại hoặc tòa án;
  • Tư vấn, phối hợp với các cơ quan Nhà nước thực hiện các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp luật thuế, xin vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi qua:

CÔNG TY LUẬT TLT – LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

0862 667736