Lao Động

TLT Legal sẽ giúp Quý khách an tâm mọi vấn đề về lao động để có thể tập trung cho kinh doanh.

CÔNG TY LUẬT TLT – LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Đội ngũ luật sư lao động và việc làm của TLT Legal đã trợ giúp cho nhiều khách hàng để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật lao động tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một loạt dịch vụ pháp lý chuyên sâu trong lĩnh vực lao động, bao gồm từ soạn thảo tài liệu nội bộ, tư vấn tuân thủ, cho đến việc cử nhân sự làm đại diện theo ủy quyền và cử luật sư bảo vệ để tham gia đàm phán, hòa giải và tranh tụng tại tòa án.

1. Tư vấn tuân thủ pháp luật lao động

Chúng tôi xem xét, tư vấn soạn thảo các tài liệu nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nội quy lao động;
 • Hợp đồng lao động;
 • Các quy chế quản lý nội bộ;
 • Các cam kết, thỏa thuận lao động;
 • Thư mời làm việc;
 • Quyết định kỷ luật;

Chúng tôi tham gia tư vấn thực hiện tuân thủ pháp luật lao động, ví dụ:

 • Quy trình kỷ luật lao động;
 • Quy trình ký kết, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Quy trình giải quyết tranh chấp lao động;
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức lại lao động, tiền lương;

2. Bảo vệ quyền lợi tại tòa án

Khi doanh nghiệp và người lao động có tranh chấp, chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng để cùng phối hợp giải quyết nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi ưu tiên phương án hòa giải để khách hàng giảm thiểu chi phí. Mặt khác, chúng tôi vẫn có thể tham gia cử người đại diện và cử luật sư bảo vệ tại các cấp tòa án. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn phương hướng giải quyết tranh chấp lao động;
 • Tham gia bảo vệ tại các cơ quan quản lý nhà nước về lao động;
 • Tham gia bảo vệ quyền lợi tại tòa án cho những tranh chấp phức tạp;

 

Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động và việc làm, xin vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi qua:

CÔNG TY LUẬT TLT – LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

0862 667736