Hôn Nhân – Gia Đình

CÔNG TY LUẬT TLT – LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Gia đình là “tế bào của xã hội”, là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định pháp luật.

Nhà nước có chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng của mình.

Trong một mối quan hệ hôn nhân, huyết thống có rât nhiều quan hệ khác như: tài sản chung, tài sản riêng, con chung, con nuôi, thừa kế, quan hệ cấp dưỡng, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, nơi ở duy nhất của vợ chồng …

Nhóm luật sư gia đình của TLT Legal cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Bao gồm:

  • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục xin nhận con nuôi;
  • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục kết hôn người nước ngoài, kết hôn với Việt kiều;
  • Tư vấn xác lập các thỏa thuận tài sản vợ chồng, phân chia tài sản chung, tài sản riêng;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về tranh chấp khi ly hôn;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về tranh chấp thừa kế;
  • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết yêu cầu cấp dưỡng, giành quyền nuôi con;
  • Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình tại tòa án nhân dân các cấp.

 

Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hôn nhân – gia đình, xin vui lòng liên hệ với luật sư của chúng tôi qua:

CÔNG TY LUẬT TLT – LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

0862 667736